Kritiek oppositie: “Begroting is té positief”

De federale regering geeft meer uitleg over het begrotingsakkoord dat ze gisteren afsloot. In de bevoegde Kamercommissie krijgen de parlementsleden voor het eerst de exacte cijfers te zien. Die zijn veel te optimistisch, klinkt het bij de oppositie. 

Het was op vraag van de regering zelf om de nieuwe begrotingsmaatregelen en de arbeidsdeal voor te stellen aan de parlementsleden van de commissie Begroting en Financiën. Premier Charles Michel (MR) is ervan overtuigd dat die de economie sterker zullen maken.

Wanneer de parlementsleden de exacte cijfers van het begrotingsakkoord in handen krijgen, is er heel wat kritiek te horen bij de oppositie. 

De regering moest namelijk een tekort van 2,66 miljard euro zien dicht te rijden met een hele resem aan maatregelen:

  • De arbeidsdeal moet 505 miljoen euro opleveren
  • De vennootschapsbelasting 330 miljoen
  • 250 miljoen euro met de strijd tegen sociale en fiscale fraude
  • Het eenheidsstatuut van arbeiders 230 miljoen euro
  • De lagere asieluitgaven 141 miljoen euro
  • Een correctie op de pensioenuitgaven van 132 miljoen
  • Voor 90 miljoen euro accijnzen op diesel

Daar komen nog een hele reeks aan maatregelen bij die het begrotingstekort volgend jaar op 0,6 procent van het BBP moet brengen.

Meer over het begrotingsakkoord: