Francken: “Michel moet oplossing vinden voor migratiepact”

Het is aan de premier om een oplossing te vinden in het dossier van het VN-migratieverdrag. Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) bij zijn aankomst aan de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer waar hij zijn beleidsbrief kwam toelichten. In de commissie ontkende hij formeel dat hij of zijn partij in het verleden geen opmerkingen hadden bij de tekst.

Francken wees erop dat de draft van het migratiepact vorig jaar werd opgesteld na een informele vergadering van de bevoegde EU-ministers in Sofia. "Daar heb ik mij als een van de eersten kritisch uitgelaten over de uitgangspunten. De onderhandelingen werden door de Europese Commissie gevoerd, maar dat kon niet langer toen Hongarije liet weten niet meer mee te doen.

10 december
Het mandaat werd door doorgegeven aan Oostenrijk als voorzitter van de EU. "Toen heb ik opnieuw heel wat opmerkingen gemaakt", stelde de staatssecretaris. Nu ook Oostenrijk heeft afgehaakt, moeten alle regeringen hun standpunt bepalen, vervolgde de N-VA'er. De regering heeft volgens hem nog tot 10 december de tijd om een standpunt in te nemen. Dan vindt in Marrakesh een vergadering plaats van de landen die meedoen aan het VN-migratiepact, dat de basis vormt voor een resolutie die binnen de Verenigde Naties wordt goedgekeurd.

De Belgische regering moet nu haar standpunt bepalen, aldus Theo Francken. Volgens hem zijn er nog heel wat inhoudelijke discussiepunten zoals het onderscheid tussen legale en illegale vluchtelingen, de klimaatvluchtelingen of de gezinshereniging. Hij wees er ook op dat er drie netto-ontvangende 'continenten' zijn: de Verenigde Staten, Australië en Europa. De Verenigde Staten doen niet mee met het VN-migratiepact - Canada wel, maar 'ontvangt' geen rechtstreekse migranten, die komen steeds via de VS - en Australië ook niet.

Standpunt bepalen
In Europa hebben de EU-lidstaten nog niet allemaal hun standpunt bepaald. Wel staat volgens Francken vast dat Hongarije, Oostenrijk, Estland, Tsjechië en nog een aantal landen niet mee doen. "Men moet dus naar het mondiale plaatje kijken", vindt hij. De staatssecretaris benadrukte nog dat hij niet gekant is tegen samenwerking tussen staten inzake migratiebeleid.

Hij verwees daarvoor naar de bilaterale akkoorden die hij getekend heeft met verschillende Afrikaanse landen om de repatriëring van mensen die illegaal in België verblijven te vergemakkelijken. "Geen enkele staatssecretaris heeft zo veel samenwerkingsakkoorden met andere landen afgesloten dan ik", klopte hij zich op de borst.

Theo Francken wees nog op de verwarring die er bestaat tussen het VN-migratiepact dat in december in Marrakesh wordt goedgekeurd en de verklaring van Marrakesh, die in mei werd getekend, ook door België. Dat gebeurde in het kader van een interministeriële conferentie van de Europese Unie en een aantal West-Afrikaanse landen. Het zogeheten Rabat-proces werd in 2006 gelanceerd als de Euro-Afrikaanse Dialoog voor Migratie en Ontwikkeling. Ons land was gedurende één jaar voorzitter van dat proces.