De Wever aan Joe Christmas House: "Meer ervaren in uittrekken van stekkers"

Het vertrek van N-VA uit de federale regering ligt nog vers in het geheugen. Toch kan N-VA-voorzitter Bart De Wever er al om lachen. In het Joe Christmas House, dat dit jaar in Antwerpen staat, maakte de burgemeester er toch al een allusie op: “we zijn meer ervaren in het uittrekken van stekkers in de politiek, dan in het insteken ervan.”

De Wever was door Joe-presentatoren Rani De Coninck en Raf Van Brussel uitgenodigd in hun kersthuis, om daar plechtig de kerstverlichting aan te steken. Voor De Wever het uitgelezen moment om toch even de politieke turbulente situatie aan te halen. Op de vraag hoeveel handen er nodig zijn om de stekker van de verlichting in te steken antwoordt hij dat in de politiek vaker stekkers worden uitgetrokken.

Vorige week trokken de N-VA ministers en staatssecretarissen zich terug uit de federale regering na aanhoudende onenigheid over het migratiepact van de Verenigde Naties. Ons land heeft daardoor nu een minderheidskabinet, dat slechts een derde van het parlement vertegenwoordigt.