Satelliet naar ruimte met Belgische toets

Deze voormiddag is een nieuwe Europese satelliet gelanceerd waar ook tientallen Belgische wetenschappers aan hebben meegewerkt. De satelliet zal de luchtkwaliteit in hoge resolutie meten in de ruimte. Het moet een beter beeld geven van de luchtvervuiling en de klimaatverandering op aarde.

De satelliet werd gelanceerd vanop een Russische basis, maar het gaat wel om een Europese satelliet. Honderden mensen hebben eraan meegewerkt. Ook dertig Belgische onderzoekers zijn verbonden aan het project. 

De bedoeling is dat de satelliet vanuit de ruimte de luchtvervuiling op aarde zal meten, zoals ozon, fijn stof, stikstofdioxide en broeikasgassen. Momenteel wordt deze vervuiling gemeten via lokale meetpunten, maar via de satelliet zullen de wetenschappers een totaalbeeld krijgen. 

Zeer nauwkeurig
Nieuw is ook dat de satelliet de metingen in een heel hoge resolutie zal doen. Daarbij zal tot op stadsniveau kunnen worden ingezoomd met een meetinstrument dat tien keer beter is dan de instrumenten die vroeger gebruikt werden. Dat laat toe om de verschillende bronnen van vervuiling van elkaar te onderscheiden en betere analyses te maken.

De resultaten kunnen daarnaast ook snel doorgestuurd worden naar aarde. "Het duurt drie tot vijf dagen vooraleer de gegevens ons bereiken, waardoor we heel snel kunnen inspelen op wat er gebeurt”, zegt wetenschapper Arno Keppens.

Geen duur project
De kostprijs van het hele project valt trouwens goed mee. Normaal gezien kunnen de kosten van een satelliet oplopen tot ruim 2.000 miljoen euro, maar deze satelliet kost ‘slechts’ 150 miljoen. Dat komt ongeveer neer om een halve euro per Europeaan. De kostprijs kon gedrukt worden omdat er maar één meettoestel in zit. 

De eerste testresultaten worden half november verwacht.