Aanstelling Duitse topambtenaar zorgt voor controverse

Het Europees Parlement start een onderzoek naar de aanstelling van een Duitse topambtenaar tot secretaris-generaal van de Europese Commissie. Martin Selmayr, de kabinetschef van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, werd vorige week eerst benoemd tot vice-secretaris-generaal, en tijdens dezelfde vergadering meteen gepromoveerd tot secretaris-generaal. “Schaamteloos”, vinden sommige parlementsleden.

De Duitse jurist Martin Selmayr is 47. Hij was campagneleider en kabinetschef van Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, na een verleden bij de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. En nu is hij plotseling de hoogste Europese ambtenaar.

Veel vragen
Heel wat parlementsleden stellen zich vragen bij de plotse aanstelling.  “Martin Selmayr volgt de weg van een autoritaire bestuursvorm”, zegt Philippe Lamberts, Europees parlementslid van De Groenen. “Hij wil dat ambtenaren gehoorzamen in plaats van creatief te zijn met totale minachting voor collegialiteit. En met als oogmerk om slechts één lijn te hebben en één gezicht, en dat is het zijne.”