Stroomkabel tussen België en VK aan land

Op het strand van Zeebrugge worden de onderzeese stroomkabels aan land gebracht die België met het Verenigd Koninkrijk verbinden. De stroomleiding zal nog deze week klaar zijn. Zo kan ons land rechtstreeks Britse stroom invoeren en omgekeerd.

Met de immense hoogspanningskabel onder de zee, eindigt een belangrijke fase in de bouw van de Interconnector tussen België en het Verenigd Koninkrijk. De leiding is 140 kilometer lang en verbindt het Britse Richborough met Zeebrugge.

Windmolenparken
Dankzij de kabels wordt de energie van de windmolenparken op zee omgezet in wisselstroom voor het elektriciteitsnet aan land, en omgekeerd. De hele stroomverbinding moet operationeel zijn tegen het eerste kwartaal van 2019.

Als wij elektriciteit te kort hebben, kunnen we via de kabel stroom van over zee naar binnen trekken. Bij een overschot kunnen wij stroom leveren aan het Verenigd Koninkrijk. 

Uitwisseling
De uitwisseling over zee is erg belangrijk, zeker nu voor onze kust nog zoveel windmolens komen. Op die manier krijgen we onze stroom makkelijk kwijt als er veel wind is. En de kans op een tekort aan elektriciteit, bij extreme koude bijvoorbeeld, is dan weer veel kleiner omdat de kabel 500.000 gezinnen van elektriciteit voorziet.

Het Verenigd Koninkrijk deelt nu al stroom over zee met Frankrijk en Nederland. De bedoeling is dat heel West-Europa op termijn stroom kan uitwisselen.