Straks gedaan met heisa rond buurtwegen

Een nieuw Vlaams decreet over buurt- en gemeentewegen is bijna rond. Het decreet moet gemeenten helpen om makkelijker problemen rond oude buurtwegen of voetwegen op te lossen. Vaak worden die buurtwegen niet meer gebruikt, maar kunnen ze wel aanleiding zijn tot jarenlange procedureslagen. De heisa rond het Eurostadion is daar een voorbeeld van.

'Trage wegen' zijn paadjes, jachtpaden of kleine weggetjes waar - met uitzondering van landbouwvoertuigen - geen gemotoriseerd verkeer op mag. De paden worden wel volop gebruikt door wandelaars en fietsers en werden in 1841 vastgelegd in de 'Wet op de buurtwegen'. 

Die wet werd sindsdien nauwelijks gewijzigd, wat tot heel wat rechtsonzekerheid leidt. Zo lopen er buurtwegen door het grondgebied van privé-eigendommen of scholen, vaak zonder dat de eigenaar dat weet.

Het nieuwe decreet gemeentewegen, dat al enkele jaren in de steigers staat, moet daar nu komaf mee maken. Niet enkel de wetgeving rond trage wegen krijgt daarin een update: het decreet omhelst alle gemeentewegen en moet de lokale besturen meer autonomie geven om te beslissen over het wegennetwerk.