Schulden aannemer niet gecontroleerd? Boete!

Een frituriste uit Bree moet 5.500 euro betalen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), omdat een aannemer die verbouwingen bij haar had uitgevoerd, failliet ging en zijn RSZ-bijdragen niet had betaald. Volgens de wet moeten zelfstandigen controleren of hun aannemers schulden hebben bij de RSZ. Als dat zo is, moeten ze de factuur rechtstreeks aan de RSZ betalen. De frituriste had de aannemer al betaald, nu moet de factuur nog eens betalen aan de RSZ, plus een boete.

In 2016 liet Rita verbouwingswerken uitvoeren aan haar frituur in Bree. De kostprijs van de verbouwing was 4.129 euro. Ze betaalde de factuur van de aannemer zo snel mogelijk, maar kreeg plots daarbovenop een boete van 35 procent van die prijs.

Rita had namelijk, volgens de zogenaamde Inhoudingswet, eerst moeten controleren of de aannemer schulden had of niet. De aannemer had effectief schulden dus moest Rita eigenlijk het geld rechtstreeks aan het RSZ storten.

Boete
Daarom moest Rita nog eens de factuur betalen, dit keer aan het RSZ, en kreeg ze daarbovenop een boete. Ze moest dus 5.574,15 euro storten aan het RSZ en is dus zo 9703,15 euro kwijt voor werken die niet eens de helft kosten.

Enkel zelfstandigen
De regel geldt trouwens alleen voor zelfstandigen. Als particulier moet je dus nooit de schulden van een aannemer controleren.