Rellen? Straks krijgt 1 officier de leiding

Voortaan wordt één politieofficier verantwoordelijk voor de leiding van de operaties en het beheer van de versterkingen bij onvoorziene rellen in de hoofdstad. Dat is beslist op een overleg tussen de negentien burgemeesters van het Brussels gewest en de federale ministers Jan Jambon (Binnenlandse Zaken) en Koen Geens (Justitie).

Het overleg tussen de burgemeesters en de federale ministers kwam er naar aanleiding van de incidenten in de hoofdstad begin november. Volgens de voorzitter van de conferentie verliep het overleg constructief en in een sereen klimaat. 

Minister Jambon verklaarde dat een fusie van de Brusselse politiezones de incidenten van november niet zou verhinderd hebben. Hij blijft wel voorstander van de fusie van politiezones - en dat voor heel het land - maar de rellen waren voornamelijk het gevolg van een gebrek aan informatie en leidinggeving. 

Actieplan
Daarom werd afgesproken dat er een gemeenschappelijk actieplan wordt opgesteld. Daarin wordt gestreefd naar een betere informatiepositie, zowel in de wijken als door een screening van het internet, en de eenheid van commando. 

Zo werd besloten om één persoon de leiding te geven over de operaties, ongeacht het aantal zones dat bij de rellen betrokken is. De komende dagen en weken wordt hiervoor een minutieus protocol opgesteld.