Puigdemont kan asiel aanvragen in België

In Spanje gaan geruchten dat de afgezette minister-president Carles Puigdemont mogelijk zou uitwijken naar België, als de grond hem te heet onder de voeten wordt. Die piste is niet onrealistisch, zegt onze staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). België is nog één van de weinige landen in Europa waar je ook als Europeaan asiel kan aanvragen.

Als Spanje Puigdemont wil vervolgen en een uitlevering vraagt, zou ons land dat kunnen weigeren. "Dan heb je een hele juridische procedure die loopt", zegt Francken. "Via de burgerlijke rechtbank zal Spanje een uitleveringsverzoek indienen. Dan is het aan de rechter om te beslissen. Daarnaast loopt dan de asielprocedure. Dus als hij effectief asielbescherming krijgt omdat hij een politiek vluchteling is, dan zal dat toch niet zo eenvoudig zijn om een uitlevering te doen naar Spanje. Dat houdt dat dan tegen, het is Europees recht dat primeert.”

Toen twintig jaar geleden een Baskische koppel door België niet uitgeleverd werd aan Spanje, was er een jarenlang diplomatiek conflict. Puigdemont zou er nu ook rekening mee houden dat België hem kan beschermen. "Het is niet onrealistisch", gaat Francken verder. "Als je de situatie op dit moment bekijkt, ook de gevangenisstraffen en repressie vanuit Madrid, en de gevangenisstraffen waarmee wordt gezwaaid, dan is het de vraag of zo iemand nog een eerlijk proces kan krijgen natuurlijk.”

Diplomatiek conflict
We hebben het met de Basken al meegemaakt, het zou kunnen dat we het nu ook met de Catalanen meemaken. "Dan komen we natuurlijk ook in een moeilijke diplomatieke situatie met de Spaanse overheid, dat is evident", aldus Francken. 

“Het is niet aan mij om een welkomstcomité op poten te zetten, dat zou er wel wat over zijn, maar als Catalanen asiel aanvragen in België dan is dat volgens de wet mogelijk. En dan zal hun asielaanvraag zoals alle andere asielaanvragen op een objectieve, correcte en onafhankelijke manier bekeken worden, wat de Spanjaarden daar ook van mogen vinden.”