Luchthavengemeenschap trekt aan alarmbel

De luchthavengemeenschap is vanochtend een protestactie gestart bij onder andere Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) rond de verstrengde Brusselse geluidsnormen. Een combinatie van onder meer vakbonds- en werkgeversvertegenwoordigers doet de ronde van de verschillende kabinetten om er te pleiten voor een oplossing. Bourgeois wijst erop dat deze actie heel uitzonderlijk is, wat wijst op het belang van de aangelegenheid. “Ik vecht voor elke job en hier vernietigen we ze zelf.”

De voltallige luchthavengemeenschap - personeel, vakbonden, werkgevers, maatschappijen en vakverenigingen - heeft zich verenigd om beleidsmakers te sensibiliseren om snel tot een politiek akkoord te komen over de Brusselse geluidsnormen. De partijen vrezen dat zonder akkoord maatschappijen Zaventem dreigen te verlaten. En dat zou 60.000 jobs kosten.

"Vecht voor elke job"
"We vechten voor elke job”, zegt de Vlaams minister-president. “Ik reis de wereld rond om jobs aan te trekken met investeringen. En als er verloren gaan, komt iedereen in het geweer om actie te ondernemen. Nu vernietigen we zelf jobs terwijl Brussel de luchthaven nodig heeft.”

18.320 handtekeningen
Een vijftigtal mensen verzamelde om 8.00 uur op het Martelaarsplein aan het kabinet van Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Van daaruit trekt de bonte stoet naar het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort aan het Warandepark en vervolgens naar het kabinet van premier Charles Michel even verderop aan de Wetstraat. De delegatie overhandigde bij Bourgeois alvast 18.350 handtekeningen en steunbetuigingen.

De delegatie wil bij de verschillende regeringsleiders de nadruk leggen op de urgentie van het dossier en oproepen tot een politiek staakt-het-vuren, zodat er een politieke oplossing uit de bus kan komen.

"Het is bijzonder dat de vakbonden en de werkgevers in dit dossier aan één zeel trekken", aldus Voka-topman Maertens. Voor hem is snel een oplossing nodig om uit de impasse te geraken, "anders dreigen carriers weg te trekken uit Brussels Airport". De ongerustheid op de luchthaven is bijzonder groot dat er geen politieke oplossing komt, voegde hij toe.

Belangenconflict
Als er maandag geen akkoord is, dient de Vlaamse regering een belangenconflict in tegen de Brusselse geluidsnormen van 1999. Concreet betekent dit dat alle beslissingen, die tot nu toe gemaakt zijn, bevroren worden en blijft de situatie zoals ze nu is voor zestig dagen. In die tijd kunnen de partijen dan opnieuw overleggen, "maar dar verloopt altijd heel moeilijk", vertelt VTM NIEUWS-journalist Jan De Meulemeester.