Lijk je niet op foto op rijbewijs? Boete!

De politie vraagt iedereen die nog een papieren rijbewijs heeft, om te controleren of hij of zij nog op de foto op het rijbewijs lijkt. Anders is het niet meer geldig en riskeer je een boete. Eigenlijk willen ze dat iedereen zijn papieren rijbewijs zo snel mogelijk inruilt. Nu is nog maar een derde van de rijbewijzen digitaal.

Bijna vier miljoen Belgen – 65 procent van de bestuurders - hebben nog een papieren rijbewijs. Twee miljoen anderen (35 procent) hebben een digitale versie in de vorm van een bankkaart. Op zich geen probleem, want papieren rijbewijzen zijn in principe onbeperkt geldig, maar dat is enkel zo als de bestuurder nog altijd lijkt op de foto van het rijbewijs. “Het gaat niet over een snor of een baard, meer wie nu nog een zwart-witfoto voorlegt, mag er vanuit gaan dat het rijbewijs niet meer gelijkend is”, aldus Stephanie Gille van de Leuvense politie.

Risico op boete
Ontdekt de politie dat je foto niet meer geldig is, dan heb je twee weken de tijd om er iets aan te doen, anders riskeer je een boete. Met het Europees digitaal rijbewijs kan dat niet gebeuren. Dat moet om de tien jaar vernieuwd worden. Wie na 2010 zijn rijbewijs heeft gehaald, heeft automatisch zo een kaart gekregen.

In 2033 moeten alle papieren rijbewijzen in ons land vervangen zijn door elektronische exemplaren. Die kan je in het gemeentehuis bestellen voor twintig euro. “We raden iedereen aan om een nieuw rijbewijs aan te vragen”, zegt Gille. “Zeker wanneer je veel naar het buitenland reist, is het toch wel interessant om een nieuwe elektronische versie te hebben. Dan riskeer je de minste problemen bij controle door politie in het buitenland.”