Leverfalen door te veel pijnstillers

Een jonge vrouw heeft in het UZ Gent een levertransparantie moeten ondergaan omdat ze te veel pijnstillers had genomen. Het is volgens het ziekenhuis niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Dokters vinden dat apothekers hun klanten beter moeten uitleggen hoeveel pijnstillers ze precies mogen nemen, en wat de gevaren van een overdosis zijn.

De jonge vrouw die in het UZ Gent belandde, nam twee weken lang ongeveer zeven à acht Dafalgans van één gram per dag omdat ze verschrikkelijke tandpijn had. Nochtans luidt het advies dat je maximaal drie à vier pijnstillers van een gram per dag mag nemen. De pijnstillers vormden zo een belasting voor haar lever dat de vrouw uiteindelijk een levertransplantatie moest ondergaan.  

Volgens het UZ Gent is deze situatie alvast geen alleenstaand fenomeen. Zij zien maandelijks een patiënt binnenkomen met een paracetamolintoxicatie. Gemiddeld één keer per jaar moet de lever effectief getransplanteerd worden. 

Beter informeren
Artsen vragen daarom aan de apothekers om hun klanten beter te informeren, zeker omdat pijnstillers zoals Dafalgan zonder voorschrift te koop zijn. “Ik denk dat er een belangrijke taak is voor de apothekers om ze duidelijk uitleg te geven over de dosering en over de termijn waarin ze bijvoorbeeld paracetamol mogen gebruiken”, zegt ook leverarts aan het UZ Gent, Hans Van Vlierberghe. 

De Apothekersbond erkent het belang van voldoende advies en uitleg. “Apothekers doen vandaag al aan farmaceutische zorg en verstrekken al advies en uitleg. Dat moet zeker benadrukt en versterkt worden”, zegt Lieven Zwaenepoel van de Algemene Pharmaceutische Bond. “Of dat te weinig is? Ja, zal het ooit genoeg zijn? Dat is moeilijk te zeggen.”

Bij de Apothekersbond zien ze mogelijk een oplossing in het aanleggen van patiëntendossiers,zodat ze kunnen bijhouden welke patiënten welke medicijnen kopen. Ook wanneer deze medicijnen niet op voorschrift zijn.