Legionella eiste in 1999 al 5 doden in ons land

De legionellabacterie is al eerder dodelijk geweest in ons land. In november 1999 kostte een uitbraak vijf mensen het leven in Kapellen, ten noorden van Antwerpen.

De vijf waren allen bezoekers van de Kapelse Handelsbeurs. De veteranenziekte of ‘legionellose’ brak uit bij stands met uitgestalde bubbelbaden.  Artsen stelden 85 besmettingen met de legionella-bacterie vast, onder wie 30 met een zware longontsteking, waaraan uteindelijk vijf mensen stierven.

In 2002 besliste de Antwerpse raadkamer dat geen enkele betrokken standhouder strafrechtelijk kon worden vervolgd. Het onderzoek naar het geval van veteranenziekte werd officieel stopgezet omdat niet zwart op wit kon worden aangetoond dat de stamcellen van de legionella, die in een jacuzzi werden gevonden, overeenkwamen met die van het virus waaraan de slachtoffers stierven.

Besluit
Advocaten van nabestaanden stelden zich serieuze vragen bij die beslissing. Volgens hen waren de bubbelbaden pas tien dagen na de overlijdens in beslag genomen. Tegen die tijd waren alle baden en installaties met chloor schoongemaakt. Ook de bestuurlijke overheid kreeg van de pleiters een veeg uit de pan. Een eerdere grote legionella-uitbraak in Nederland had niet geleid tot strengere regels in ons land, iets wat had moeten gebeuren, klonk het toen.

Door de Kapelse uitbraak werd in 2007 in Vlaanderen het legionellabesluit van kracht, met strengere eisen voor waterinstallaties op openbare plaatsen zoals ziekenhuizen en zwembaden. Voor de ziekte geldt ook, alvast in Vlaanderen, een meldingsplicht.