KU Leuven ontwikkelt 'schone' diesel

Onderzoekers van de KU Leuven hebben een manier ontdekt om ‘schone' diesel te produceren. Met deze diesel verbruiken auto’s minder en stoten ze minder CO2 uit. De nieuwe techniek kan door de industrie vrijwel meteen gebruikt wordt. "Binnen 5 tot 10 jaar kunnen er al auto's rondrijden op deze nieuwe 'schone' diesel", aldus de wetenschappers.

Voor de productie van een brandstof worden katalysatorkorrels – bij diesel zijn ze enkele millimeters groot - toegevoegd aan een basisgrondstof waar zij een chemisch proces op gang brengen dat op het einde van de rit resulteert in bruikbare brandstof. In dit productieproces stuiteren de moleculen van de basisgrondstof in de katalysator verschillende keren over en weer tussen chemische functies - in dit onderzoek werden de functies metaal en een vast zuur bestudeerd - tot ze bruikbaar zijn als dieselbrandstof. Decennialang ging men er van uit dat de functies binnen zo'n katalysator best zo zich dicht mogelijk bij elkaar lagen, zodat de moleculen sneller over en weer kunnen stuiteren en op die manier vlugger een bruikbaar resultaat zouden opleveren.

"De resultaten van ons onderzoek tonen echter het tegenovergestelde aan. De functies binnen een katalysator blijken best op een minimumafstand van elkaar te liggen en niet zo dicht mogelijk", aldus professor Johan Martens van de KU Leuven. Via deze nieuwe techniek kunnen volgens Martens heel wat moleculen in diesel geoptimaliseerd worden, waardoor de auto's die op deze brandstof rijden veel minder fijn stof en CO2 gaan uitstoten.