Kleinkinderen betalen minder successierechten

Kleinkinderen die erven zullen minder erfbelastingen moeten betalen dan vroeger. Dat maakte Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open Vld) bekend in VTM NIEUWS. “We passen de erfbelastingen aan de maatschappelijke realiteit aan”, klinkt het.

Nu wordt de erfbelasting altijd berekend op wat de kinderen erven, zelfs als de erfenis meteen doorgespeeld wordt aan de kleinkinderen. “Maar als kleinkinderen de erfenis krijgen, zijn ze vaak met meer om te verdelen. Het bedrag dat ze krijgen is dus kleiner, maar ze moeten evenveel belastingen betalen. Dat hebben we afgeschaft”, legt Tommelein uit. “Minder inkomsten voor de overheid, wel beter voor de burger”.

Concreet betekent dat dus dat de erfbelasting die kleinkinderen nu zullen betalen, berekend zal worden op het bedrag dat ze erven en niet op het bedrag dat hun ouders zouden erven. Aangezien er voor een lager bedrag ook een lager belastingstarief geldt, speelt het wel degelijk een rol in de afrekening. Het laagste belastingstarief, tot 50.000 euro, bedraagt drie procent. Het middelste tarief, vanaf 50.000 tot 250.000 euro, bedraagt negen procent. Het hoogste tarief is 27 procent.

Voorbeeld
Een concreet voorbeeld, met een erfenis van 250.000 euro, in het ene geval verdeeld over twee kinderen, in het andere over vijf kleinkinderen.

Als de twee kinderen dat bedrag erven, krijgen ze elk 125.000 euro. Daarop betalen ze in totaal 16.500 euro aan successierechten: elk 50.000 euro aan drie procent (1.500 euro) en elk 75.000 euro aan negen procent (6.750 euro). Dat is samen elk 8.250 euro, of samen 16.500 euro.

Als de erfenis in dit voorbeeld nu rechtstreeks naar de vijf kleinkinderen gaat, dan krijgen zij elk 50.000 euro. In het oude systeem moesten de kleinkinderen het bedrag betalen zoals berekend voor hun ouders, in dit geval dus die 16.500 euro.

In het nieuwe systeem wordt de belasting berekend op het bedrag dat de kleinkinderen erven, in veel gevallen een kleiner bedrag dus. In dit voorbeeld op de 50.000 euro, waarop elk kleinkind dan slechts drie procent belastingen betaalt, of 1.500 euro dus. Alles samen betalen ze met vijf dus 7.500 euro. Dat is 9.000 euro minder dan vroeger.

Nog naar beneden
En Tommelein heeft nog meer goed nieuws, want “we passen de erfbelastingen aan aan de realiteit. Mensen worden steeds ouder, ze krijgen erfenissen dus ook steeds later. We moeten mee evolueren en zullen de erfenisbelastingen nog moderniseren en verlagen”.