Jonge leerkrachten trekken aan alarmbel

Beginnende leerkrachten zijn het beu dat ze op het eind van hun proefperiode (als ze bijna drie jaar hebben lesgegeven) vaak bedankt worden voor bewezen diensten. Scholen zijn nu verplicht om leerkrachten vast aan te nemen als ze 600 dagen effectief hebben gewerkt, maar vaak hebben ze voor hen geen plaats. Dus worden ze vlak ervóór wandelen gestuurd.

Sophie Baeke is 27 jaar en studente ergotherapie. Ze is bezig aan haar tweede carrière aan de hogeschool. Na haar eerste studie werkte ze vijf jaar als leerkracht in het basisonderwijs. Bijna 600 dagen was ze actief bij dezelfde school waardoor ze bijna recht had op een tijdelijke aanstelling.

"Geen interim meer nodig"
“Het afgelopen schooljaar had ik nog 30 dagen tekort. En dan krijg ik opnieuw te horen dat ze tevreden zijn van u maar momenteel hebben we geen interim nodig”, vertelt ze aan VTM NIEUWS. “Dus als we in de loop van het schooljaar iemand nodig hebben, bellen we u zeker terug. Dan denk je 30 dagen op een heel schooljaar, dat moet zeker lukken."

Niet dus. De school belde niet terug en Sophie zat zonder werk. Wanneer we op Facebook op zoek gaan naar leerkrachten die hetzelfde meemaakten, zit onze mailbox meteen vol. Met altijd hetzelfde verhaal, net voor ze benoemd zouden worden, raken de leerkrachten hun job kwijt. 

"Eerst had ik zoiets van, dat gaat perfect lukken om die nog te kunnen halen. Maar nu heb ik iets van nee, nu heb ik zoiets van nee, ik geloof er niet in dat ik daar dit schooljaar die dagen zal halen."

Systeem
Het systeem voor onderwijspersoneel werkt anders dan in andere sectoren. Wie aan de slag gaat bij een bepaalde scholengroep, moet daar eerst 600 dagen werken als interim om een ‘Tijdelijke aanstelling’ te krijgen. 

Vanaf dan is de scholengroep verplicht om de leerkracht aan het werk te houden. Omdat veel scholen dat niet kunnen, sturen ze jonge leerkrachten wandelen net voor ze 600 dagen gewerkt hebben. Een systeem dat ook directies beu zijn. 

Kritiek
“Ik denk dat er andere modernere, manieren bestaan om mensen en organisaties aan elkaar te binden dan statutaire vaste benoeming of rechten die opgebouwd worden”, zegt Dimitri Plas, directeur van de Emmaüsschool. “Ik denk dat er in de privé talrijke voorbeelden bestaan van contracten die met werknemers worden afgesloten na een selectie en evaluatieperiode. Ik denk dat het tijd is dat het onderwijs daar ook naar evalueert."

 

Crevits: "Hervormen"
Het aantal leerkrachten met zo'n tijdelijke aanstelling is de afgelopen jaren met 17 procent gedaald in het basisonderwijs en zelfs met 27 procent in het middelbaar onderwijs. Dat blijkt uit cijfers die sp.a heeft opgevraagd. Het aantal leerkrachten dat interim werkt is daardoor gestegen met ongeveer 13 procent. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) gaat er iets aan doen.

"De regeling wordt hervormd. Nu duurt het drie schooljaren voor je TADD kan worden, vanaf volgend schooljaar zal je dat al na 2 jaar kunnen worden. En als je het niet wordt, als de school beslist om het niet te doen. Dan moet ze motiveren waarom en moet ze ook in het derde jaar voorzien in extra begeleiding”, zegt Crevits.

“Het Rekenhof heeft het systeem onderzocht en heeft ook zelf vastgesteld dat die vaste benoeming niet het probleem is maar dat het echt mogelijk moet zijn om goed te evalueren. Dat betekent dat leraren die al heel lang in een school werken en niet presteren, die moeten beter gecoacht worden of als het echt moet, moeten die ontslagen kunnen worden. Dat gebeurt nu heel weinig, er zijn ook niet veel echt goed evaluaties, dus het is van belang dat die evaluaties verbeteren. Dat dat normaal wordt in een school en dat jonge leerkrachten zeker in hun beginjaren goed gecoacht worden.”