Extra patrouilles voor trouwstoeten

De politie in Brussel voert actie tegen te uitbundige trouwstoeten, en de hinder die ze veroorzaken. Daarom zijn sinds begin deze maand de controles opgedreven. Er werden sindsdien al 67 processen-verbaal uitgeschreven voor twintig trouwstoeten.

“De processen-verbaal werden vooral uitgeschreven voor gevaarlijk rijgedrag. Ze moeten de wegcode respecteren”, zegt Ilse Van de Keere van de politie Brussel.

Het gaat dan vooral om gevaarlijke manoeuvres zoals stoppen op de weg of de snelheidsregels niet respecteren.  

Actieplan
De politie zet daarom sinds begin vorige maand extra patrouilles in, maar daar blijft het niet bij. Burgemeester van Brussel Philippe Close komt nu ook met een actieplan dat vooral aandacht heeft voor preventie. “De mensen die willen trouwen in het stadhuis van Brussel moeten naar onze dienst komen en krijgen dan een papier waarin we hen het probleem van die stoeten uitleggen. We vertellen ook duidelijk wat er verboden is.”