Deze school heeft genderneutrale toiletten

Het gemeenschapsonderwijs wil meer inzetten op genderneutraliteit in scholen. De kleuter- en basisschool K'do in Antwerpen heeft enkele maatregelen genomen omdat ze merkten dat sommige leerlingen worstelden met hun identiteit, en zich geen jongen maar ook geen meisje voelen. De school heeft geen gescheiden toiletten meer en wil de kinderen ook niet meer klassiek opdelen in jongens en meisjes.

“Bij ons mogen jongens en meisjes kiezen waar ze naar toilet gaan”, zegt schooldirecteur Tine Embrechts. “Ze worden niet meer onderverdeeld in jongens en meisjes.”

Geen moeder- of vaderdag
De school heeft ook geen moeder- of vaderdag meer, maar gewoon een ouderdag. Want veel meer kinderen dan vroeger hebben twee mama's of papa's. En in de dagelijkse werking mogen meisjes jongensdingen doen en omgekeerd.

Wat denken koepels?
De koepel van het gemeenschapsonderwijs is blij met zulke initiatieven. “Wij stimuleren onze scholen om genderdoorbrekend te werken en te denken, al van in de kleuterklas gaan ze daarmee aan de slag om zo vooroordelen en stereotypen te voorkomen”, zegt GO!-woordvoerster Nathalie Jennes.

Bij het katholiek onderwijs gaan ze minder ver, maar ook daar adviseren ze bij nieuwbouwscholen of renovatieprojecten om bijvoorbeeld op zijn minst énkele genderneutrale toiletten te voorzien.

Bekijk hier de hele reportage: