De jeugd ziet almaar slechter

De jeugd ziet almaar slechter. De helft van de twintigers in Europa is bijziend en dat worden er steeds meer, zeggen oogartsen. Dat komt omdat ze als kind al veel te veel dichtbij kijken: naar tv en de laatste jaren naar tablets en gsm’s. Wie als kind bijziend is, loopt meer kans om later echt heel slecht te zien, of zelfs blind te worden.

In Europa is nu ongeveer de helft van de twintigers bijziend. In 1930 was dat nog maar dertig procent. Kinderen twee uur per dag laten buitenspelen kan het risico al fel verminderen. Je laat ze best ook niet langer dan twintig minuten aan een stuk lezen of op een tablet spelen. Dat is iets waar ze ook in veel scholen al op proberen letten.

Bijziendheid is op zich niet echt een probleem. Bovendien is het makkelijk op te lossen met een bril of lenzen. Maar wie al op jonge leeftijd bijziend is, heeft wel meer kans op complicaties – zoals problemen met het netvlies – op oudere leeftijd.