CM heeft vertraging met ziektebriefjes

In een aantal regio's moeten leden van de Christelijke Mutualiteiten lang wachten op de terugbetaling van hun doktersbezoek, een week langer dan normaal. Dat is volgens de CM niet hun schuld maar gebeurt elk jaar in januari. In de winter zijn meer mensen ziek en bovendien brengen veel mensen vlak voor het einde van het jaar nog snel al hun attesten binnen. De mutualiteit wil de achterstand tegen eind deze maand wegwerken.

De achterstand zit vooral in de briefjes die manueel moeten behandeld worden. Bij de briefjes die ingescand kunnen worden, gaat alles vlot. Per week krijgt een kantoor zo’n 26.000 briefjes te verwerken, een derde daarvan moet manueel behandeld worden.

Meer personeel
De vertraging kan tot één week bedragen. De CM anticipeert nochtans, met twintig procent méér personeel deze periode.

Het digitale attest moet op termijn verandering brengen. Er loopt nu een pilootproject bij een aantal artsen maar voorlopig wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) het nog niet verplichten voor artsen.

“Dit digitale attest loopt automatisch en zal veel sneller gaan. Dan zal het bedrag binnen de dag op de rekening van de patiënt staan”, zegt Hans Van den Eynde, directeur dienstverlening bij de CM daarover.