Buxusmot vreet palmtakjes voor Pasen op

De abt van de abdij van Grimbergen heeft dringend een paar duizend takjes buxus nodig, om volgende week uit te delen op Palmzondag. De buxusplanten in de abdijtuin zijn kaalgevreten door rupsen van de buxusmot. Iedereen die gezonde buxustakjes heeft, mag ze naar de abdij brengen.

Abt Erik De Sutter zit op een dikke week voor Pasen met een groot probleem Alle buxusplanten in de abdijtuin hebben buxusmot op bezoek gehad en zijn compleet kaalgevreten. Op Palmzondag worden deze takjes normaal gewijd en uitgedeeld aan de mensen. Ze hebben een symbolische waarde.

De traditie is ontstaan bij de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem. Daar werd hij begroet met palmtakken. Omdat palmplanten niet groeien in ons klimaat, worden ze in onze kerken vervangen door takjes van de buxusplant, maar nu is er dus een probleem. 

De abt roept iedereen die nog gezonde buxussen in de tuin heeft staan op om takjes naar de abdij te brengen.