Boeren lijden onder aanhoudende droogte

Door de aanhoudende droogte zitten veel boeren zonder water. De waterbassins van tuinbouwers staan leeg, en in het West-Vlaamse Langemark staan boeren aan te schuiven om water op te pompen. De landbouwers vragen maar een ding: regen.

Gisteren werd er een oppompverbod ingevoerd aan het spaarbekken in Vlamertinge (West-Vlaanderen), en ook op andere plaatsen raken de bufferbekkens uitgedroogd. Daarom is het aan andere spaarbekkens lang aanschuiven. Als de droogte aanhoudt, dreigt het oppompverbod ook naar andere bekkens uitgebreid te worden.

Waterlopen
Twee op drie bufferbekkens van de provincie zijn zo goed als leeg, maar er mag momenteel nog water uit de waterlopen getrokken worden. Dat zou morgen wel eens kunnen veranderen, want dan overlegt de gouverneur met waterbeheerders.

De combinatie van droogte en hitte heeft geleid tot schade aan de groenten. Bovendien is er ook in de rest van Europa schade. Daardoor zal er niet enkel een lagere opbrengst zijn, ook de kwaliteit van de producten die in de winkel belanden zal minder zijn.