Alarmkreet: "Melk wordt te goedkoop"

De Vlaamse melkveehouders maken zich zorgen over hun prijzen in 2018. De melkprijzen schommelen al langer, maar het overschot aan melkpoeder en de dalende boterprijs zetten opnieuw veel druk op de ketel.

In 2016 kende de melkprijs al een crisisjaar. De prijs daalde tot twintig cent per liter, een ongeziene laagte. Het afgelopen jaar steeg de prijs opnieuw, maar voor 2018 zijn de vooruitzichten opnieuw veel minder rooskleurig. 

De Boerenbond verwacht dat de melkprijs weer zal dalen naar minder dan dertig cent per liter. En ramp voor de boeren. “We hebben gezien dat 2017 het jaar van herstel was, maar de financiële putten van het jaar voordien zijn nog niet helemaal gedicht“, zegt zuivelspecialist van de Boerenbond Roel Vaes. “Deze bedrijven zullen opnieuw financiële druk ervaren als de melkprijs opnieuw gaat dalen.”