2 inbreuken per dag bij buitenwippers

Bij controles op portiers en buitenwippers werden vorig jaar bijna twee inbreuken per dag vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken. Meestal kunnen ze niet de juiste papieren voorleggen, of hebben ze niet de verplichte opleidingen gevolgd.

Bij controles op portiers en buitenwippers in het uitgaansmilieu werden vorig jaar 690 inbreuken vastgesteld, ofwel bijna twee inbreuken per dag. Doorgaans gaat het om inbreuken op de juiste papieren: ze kunnen geen identificatiebadge voorleggen of ze hebben niet de juiste opleiding genoten. Het gaat dan onder meer over portiers die voor een firma zonder vergunningen werken. 

Daarnaast werden er ook inbreuken vastgesteld op de drugswetgeving: sommige betrapte portiers verhandelden bijvoorbeeld drugs. CD&V pleit daarom voor meer controles en wil ook dat er meer wordt ingezet op preventie.