12% van jongeren zegt zeker één keer per maand onder invloed van drugs te rijden

In de eerste helft van vorig jaar zijn er 3.924 automobilisten betrapt die drugs hadden gebruikt. Dat is bijna een verviervoudiging in acht jaar tijd, zo blijkt uit cijfers die VTM NIEUWS heeft opgevraagd. En vooral jongeren geven het ook toe: in een onderzoek van VIAS zegt twaalf procent van de ondervraagde bestuurders jonger dan 34 elke maand wel eens onder invloed van drugs achter het stuur te kruipen.

De problemen zijn het grootst in Brussel, twintig procent geeft daar aan maandelijks onder invloed van drugs te rijden, in Wallonië is dat toch ook zeventien procent. In Vlaanderen rijdt zeven procent onder invloed van drugs.

Het aantal positieve drugtests in verkeer is enorm gestegen.  In de eerste zes maanden van 2010 waren er 1.131, in de eerste zes maanden van 2018 waren het er 3.924. Dat is bijna vier keer zoveel.

En dat terwijl de controles nu nog altijd ingewikkeld zijn. Eerst is er een speekseltest. Als die positief is, moet er een bloedtest gedaan worden. In de toekomst komt er wel een nieuwe, meer eenvoudige speekseltest. De straffen zijn even zwaar als de straffen voor dronken rijden, maar er is geen marge zoals bij alcohol. Er is een absolute nultolerantie.

Het is frustrerend zegt VIAS, want alcohol in het verkeer kan niet voor meer jongeren, drugs blijkbaar wel.