100 bejaarden laten biografie schrijven

Al honderd Vlaamse senioren hebben een boek over hun leven laten schrijven. Zo een biografie vervangt niet alleen het fotoboek van vroeger, het geeft bejaarden ook een sterk gevoel van eigenwaarde.

Het zorgbedrijf Antwerpen, dat diensten voor senioren aanbiedt, verhuurt auteurs die de biografieën schrijven. De bejaarden vertellen in een interview hun levensverhaal.

Het resultaat is een levensverhaalboek. Dat bewaart de familiegeschiedenis en heeft een psychologische waarde. Het geeft de senioren immers een groot gevoel van eigenwaarde.

Een levensverhaal laten schrijven kost 1499 euro, maar ondanks die hoge prijs zijn er toch steeds meer mensen die hun leven in een boek willen.