1 arts op 3 krijgt te maken met agressie

Eén arts op drie is tijdens het uitoefenen van zijn of haar beroep al eens het slachtoffer geworden van agressie. Ze worden geconfronteerd met patiënten die door het lint gaan en hen verbaal of fysiek aanvallen. Artsen vragen daarom maatregelen om zich beter te kunnen beschermen.

Verschillende artsen benadrukten vandaag hun bezorgdheden op een medisch congres in Jette. Ze vragen een betere beveiliging tijdens hun werk, omdat artsen regelmatig het doelwit zijn van agressie.

Dat bleek onlangs ook uit een enquête van de Artsenkrant. 28 procent van de ondervraagde artsen zei de afgelopen tien jaar het slachtoffer geweest te zijn van fysiek geweld. In het eerste trimester van 2016 werden 48 beoefenaars van medische beroepen het slachtoffer van agressie, blijkt ook uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Eind 2015 werd een huisarts in Ingelmunster vermoord door een agressieve patiënt. Een Brusselse huisarts werd in die periode zwaar gemolesteerd.

De artsen vragen dan ook een grotere samenwerking met de politiediensten. Zo willen ze dat in het medisch dossier wordt opgenomen of de patiënt een probleem kan vormen, zodat ze op voorhand maatregelen kunnen treffen. Daarnaast zijn ze ook vragende partij voor een noodknop.

Begrip voor de eisen
Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) laat weten dat hij begrip heeft voor de eisen van de artsen. Volgens hem is een alarmknop zinvol, maar zullen de artsen deze noodknop wel zelf moeten financieren, een kost die geraamd wordt op 100 euro per aankoop en tien euro per maand aan abonnementskosten.

Een zekere vorm van politiebescherming is wél een optie, zegt hij in een interview met VTM NIEUWS. Een van de komende weken zal Jambon een omzendbrief sturen naar alle lokale politiezones in ons land. Bedoeling is bewustwording te creëren bij de politiezones, mogelijke problemen in kaart te brengen en een nauwere samenwerking tot stand te brengen tussen politie, gerecht en huisartsenkringen.