Primeur: Trump ‘bewierookt’ de media

Gisteren was het in de VS ‘take your child to work day’, een dag waarbij ouders hun kinderen mogen meenemen naar het werk. Ook de journalisten bij het Witte Huis deden dat. Trump gaf daarbij een speech en liet zich opvallend positief uit over de media.

Meest recent

  • Check if your spelling is correct, or try removing filters.
  • Remove quotes around phrases to match each word individually: "blue drop" will match less than blue drop.
  • You can require or exclude terms using + and -: big +blue drop will require a match on blue while big blue -drop will exclude results that contain drop.