Francken gaat stemmen met gezin

In Lubbeek heeft kandidaat-burgemeester Theo Francken zijn stem uitgebracht. Hij heeft niet enkel op zichzelf gestemd, maar op alle kandidaten van de N-VA-lijst, zowel voor de gemeenteraad als voor de provincie. Dat heeft hij verteld bij het stembureau.

Meest recent

  • Check if your spelling is correct, or try removing filters.
  • Remove quotes around phrases to match each word individually: "blue drop" will match less than blue drop.
  • You can require or exclude terms using + and -: big +blue drop will require a match on blue while big blue -drop will exclude results that contain drop.