'Bloedig' protest in Mexico

In Mexico City hebben zo'n 1000 mensen betoogd tegen het stierenvechten in hun land. Ze gingen uit de kleren en lagen bedekt met rode verf op de grond. Binnenkort moet de regering stemmen over een wet die stierenvechten verboden zou maken.

Meest recent

  • Check if your spelling is correct, or try removing filters.
  • Remove quotes around phrases to match each word individually: "blue drop" will match less than blue drop.
  • You can require or exclude terms using + and -: big +blue drop will require a match on blue while big blue -drop will exclude results that contain drop.