Oudste klankopnames van mens?

In de Verenigde Staten is een klankopname teruggevonden uit 1889. De stem van de Duitse kanselier Otto von Bismarck staat erop. Wellicht gaat het om de langst bewaarde opname waarop een mens te horen is.

Meest recent

  • Check if your spelling is correct, or try removing filters.
  • Remove quotes around phrases to match each word individually: "blue drop" will match less than blue drop.
  • You can require or exclude terms using + and -: big +blue drop will require a match on blue while big blue -drop will exclude results that contain drop.