Crisisberaad in Griekenland

In Griekenland heeft premier Papademos zijn regering bijeengeroepen voor een crisisberaad. Griekenland dreigt failliet te gaan als er niet snel een akkoord komt over de economische hervormingen die Europa en het IMF eisen.

Meest recent

  • Check if your spelling is correct, or try removing filters.
  • Remove quotes around phrases to match each word individually: "blue drop" will match less than blue drop.
  • You can require or exclude terms using + and -: big +blue drop will require a match on blue while big blue -drop will exclude results that contain drop.