Fidel Castro stelt memoires voor

De voormalige Cubaanse leider Fidel Castro is voor het eerst sinds april vorig jaar nog eens in het openbaar verschenen. Hij woonde de lancering bij van de eerste delen van zijn memoires. Het boekt telt in totaal liefst 1000 pagina's.

Meest recent

  • Check if your spelling is correct, or try removing filters.
  • Remove quotes around phrases to match each word individually: "blue drop" will match less than blue drop.
  • You can require or exclude terms using + and -: big +blue drop will require a match on blue while big blue -drop will exclude results that contain drop.