Explainer: Hoe groot is het probleem in de jeugdzorg?

Jongeren met psychische problemen moeten gemiddeld 122 dagen wachten voor ze kunnen geholpen worden in een centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg . Dat is bijna 20 dagen langer dan 5 jaar geleden. En in veel centra is er niet eens een wachtlijst, want er is een patiëntenstop. Is er verbetering in zicht? En zijn er echt zo weinig plaatsen?

Meest recent

  • Check if your spelling is correct, or try removing filters.
  • Remove quotes around phrases to match each word individually: "blue drop" will match less than blue drop.
  • You can require or exclude terms using + and -: big +blue drop will require a match on blue while big blue -drop will exclude results that contain drop.