'Referee ambassador' nieuw binnen KBVB

Kris Bellon, de Referee Department Manager van de KBVB, wil de functie van ‘referee ambassador’ laten officialiseren. “Volgende week zit ik daarvoor samen met de verantwoordelijken. Dan kan de procedure voor de reglementswijziging opgestart worden.”

Een referee ambassador is een persoon binnen de club die een positief klimaat voor de refs moet creëren. Hun functie bestaat uit verschillende taken. “Zij moeten jeugdspelers zien te rekruteren voor wedstrijden van de U6 tot de U13. Daarnaast moeten ze ook een positief klimaat creëren, ouders die zich misdragen aanspreken op hun gedrag en talentvolle jonge scheidsrechters rapporteren aan de KBVB, zodat wij ze kunnen scouten.”

In Nederlands werken de clubs al volop met zo’n mensen en het blijkt een succes te zijn. Kris Bellon benadrukt dan ook dat “ze van enorme waarde kunnen zijn voor de scheidsrechters".

Het is niet de bedoeling dat clubs zo’n referee ambassador verplicht aannemen. Maar de functie lijkt wel aan populariteit toe te nemen. “Sinds september maken 59 Limburgse clubs al gebruik van zo’n referee ambassador. Ook eersteklasser KV Kortrijk is fervent bezig met het gebruik ervan. Zij hebben er zelfs twee”, zegt Bellon. 

213 keer gelezen