Kompany is geknoei KBVB beu en stuurt deze brief

De Rode Duivels zijn het geknoei van de KBVB beu. Het conflict over de portretrechten van de WK-campagne sleept al sinds augustus 2015 aan. Vincent Kompany schreef daarom een brief aan zijn collega-Duivels om te kijken welke stappen ze zouden kunnen ondernemen. VTM NIEUWS kon de brief inkijken.

In de aanloop naar het WK in Brazilië waren de gezichten van onze Duivels overal terug te vinden. Op blikjes, flesjes en zelfs stickers. In ruil hiervoor zouden ze van de Belgische Voetbalbond betalingen ontvangen voor hun portretrechten. Bijna een jaar later hebben sommige Duivels nog steeds niets gezien van dat geld. "Meerdere spelers hebben ons geïnformeerd dat zij nog geen enkel bedrag ontvangen hebben in toepassing van de overeenkomst", staat te lezen in de brief aan de spelersraad. "Dit is uiteraard niet normaal."

Mogelijke scenario's
Kompany heeft daarom drie mogelijke scenario's uitgewerkt om hun geld alsnog te ontvangen. Hij stelt eerst een verzoeningsgesprek voor, een poging tot minnelijke schikking om het geld uit het verleden snel te recupereren en om duidelijke afspraken te maken in de toekomst. Maar dan moet de bond wel zo snel mogelijk haar verplichtingen nakomen en dat is al twee jaar het probleem.

Het tweede voorstel van Kompany is een stuk ingrijpender. "Wij zouden een audit van de boekhouding kunnen eisen om de juistheid van de door de KBVB aangegeven netto-inkomsten tussen 2013 en vandaag te verifiëren", aldus Kompany. Als de bond dat zou weigeren, dan stelt hij gerechtelijke stappen voor om een audit af te dwingen.

Verplichtingen
"In het geval dat noch optie 1, noch optie 2 resultaten zouden opleveren, zouden wij een mededeling aan de pers kunnen overwegen die de nadruk legt op het feit dat de KBVB haar verbintenissen jegens de spelers schendt en dat de spelers niet meer bereid zijn om deze situatie te tolereren", zo staat te lezen in de brief. Kompany wil zo de druk op de Voetbalbond opvoeren zodat ze haar verplichtingen aan de sponsors niet meer kan nakomen. Zo zouden de spelers kunnen weigeren om nog op te draven in reclamespotjes of op sponsorevenementen.  

Aan het einde van de brief stuurt Kompany zelf aan op een verzoening met de KBVB, maar hij benadrukt wel dat hij zich zal schikken naar de mening van de meerderheid. 

Verschillende statuten
Bij de Bond geven ze aan dat dit komt doordat veel spelers in het buitenland voetballen en allemaal onder verschillende statuten opereren. Wat het voor hen dan ook bijzonder moeilijk maakt om het geld te verdelen.

Het zou gaan om enkele tienduizenden euro's, een peulschil voor de meeste Duivels. Het gaat voor hen dan ook niet over het geld, maar over het feit dat afspraken nageleefd dienen te worden, klinkt het bij Kompany en co.

2 keer bekeken