TAS verwerpt verzoek prins Ali

Het Internationaal Sporttribunaal TAS heeft het verzoek van de Jordaanse prins Ali verworpen. Die laatste wilde de FIFA-voorzittersverkiezingen laten uitstellen omdat hij vreesde dat de stemming niet in volledige transparantie zou verlopen.

"Het verzoek van Prins Ali is verworpen door de voorzitter van de beroepscommissie van het TAS", liet het Internationaal Sporttribunaal weten in een persbericht. "Een volledig bericht, met de redenen voor afwijzing, zal de volgende dagen gecommuniceerd worden."

Prins Ali vroeg eerder aan de verkiezingscommissie van de FIFA om doorzichtige stemhokjes te plaatsen. Hij wilde zo voorkomen dat er foto’s worden genomen van de stemformulieren. Die zouden dan later gebruikt kunnen worden om te bewijzen dat een stemgerechtigde een eventuele stemafspraak heeft gerespecteerd. De verkiezingscommissie wees die vraag echter af “omdat daarover niet voor 26 februari kon worden beslist” en dus stapte prins Ali naar het TAS. Via die weg hoopte hij de doorzichtige stemhokjes alsnog af te dwingen. 

Prins Ali is een van de vijf kandidaten om Sepp Blatter op te volgen aan het hoofd van de Wereldvoetbalbond. Nu vrijdag kiezen de 209 federaties die aangesloten zijn bij de FIFA wie de nieuwe voorzitter wordt. 

 

80 keer gelezen