"Kritiek op refs bestraffen met boete"

Het Bondsparket van de Belgische voetbalbond wil in de toekomst boetes kunnen eisen tegen spelers of trainers die felle kritiek uiten op de scheidsrechters. Het Bondsparket wil al langer zo’n boetesysteem, maar na de uitlatingen van Westerlo-coach Bob Peeters laait de discussie weer op.

"Boetesysteem nodig"
“Er moet een reglement binnen de voetbalbond komen dat bepaalt wat de grens is”, zegt bondsprocureur Marc Rubens. “Wij zijn al jaren vragende partij voor een reglement zoals in andere Europese landen waar men kan zeggen ‘die uitspraak levert u zoveel euro boete op’.”

Duidelijkheid
Om zo’n boetesysteem te introduceren in België is er een reglementswijziging nodig. “Die moet wel worden voorafgegaan door een serieuze studie, zodanig dat het weer niet interpreteerbaar wordt voor de Geschillencommissie”, benadrukt Marc Rubens. 

Uitval Bob Peeters
Gisteren uitte Westerlo-coach Bob Peeters grove kritiek op de arbitrage tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht. Hij zei over scheidsrechter Joeri van de Velde: "We worden geflikt. We kunnen deze wedstrijd nooit winnen."