Marc Coucke stopt als voorzitter van de Pro League

Anderlecht-voorzitter Marc Coucke heeft beslist om zijn mandaat als voorzitter van de Pro League per direct neer te leggen.

“Ik heb de CEO van de Pro League, Pierre François, ingelicht. Mijn mandaat kost heel veel energie en tijd. Ik denk dat ik die tijd beter in Anderlecht kan stoppen – hier is meer werk dan gedacht. Maar vooral vind ik dat ik té vaak in een conflict of interests terechtkom. Stel dat Anderlecht vijfde eindigt in play-off 1 en Mechelen wint de beker – dan beslist ik mee op bondsniveau of Anderlecht al dan niet Europees speelt (in geval van veroordeling van KV Mechelen in operatie-Propere Handen, red.). Dat kán niet. Ik pleit ervoor opdat mijn opvolger een onafhankelijk iemand wordt.”