5 jaar cel voor de gokchinees

Zheyun Ye, Paul Put en Patrick Deman hebben zich schuldig gemaakt aan actieve corruptie toen ze in het voetbalseizoen 2004-2005 spelers van SK Lierse geld aanboden om tijdens bepaalde wedstrijden slecht te spelen. Put, Deman en Lierse-spelers Laurent Delorge, Laurent Fassotte, Igor Nikolovski, Yves Van Der Straeten, Marius Mitu, Cliff Mardulier, Hasan Kacic en Ninoslv Milenkovic maakten zich dan weer schuldig aan passieve corruptie door de geboden geldsommen te aanvaarden. Dat heeft de Brusselse correctionele rechtbank geoordeeld.

Straffen

Ye is door de rechter veroordeeld tot vijf jaar cel, Paul Put tot twee jaar, Patrick Deman moet één jaar naar de gevangenis, Gilbert Bodart zes maanden. Het is heel onwaarschijnlijk dat Ye zijn celstraf ooit zal uitzitten. Sinds het losbreken van het schandaal zit hij in China.

Bedreigingen

Dat de spelers nadien op het veld toch hun best zouden gedaan hebben om de betrokken wedstrijden te winnen, maakte daarbij geen verschil, vindt de rechtbank. Om van corruptie te spreken is het voldoende dat er geld wordt aangeboden en dat het aanvaard wordt. Volgens de rechtbank is ook niet bewezen dat de directie van SK Lierse op de hoogte was en akkoord ging met de gang van zaken. Net zo min maakte het iets uit dat de spelers en Put zouden bedreigd zijn, aangezien die bedreigingen pas plaatsvonden nadat er al een aantal wedstrijden waarvoor geld geboden was, gespeeld waren en omdat Ye niet tevreden was met de resultaten die in die wedstrijden behaald waren.

Vrijgesproken

De rechtbank oordeelde wel dat niet alle betrokken spelers zich schuldig gemaakt hadden aan corruptie bij alle gecontesteerde wedstrijden. Enkelen van hen werden dan ook vrijgesproken voor bepaalde wedstrijden.