Standard wil extra analyse van fouten

Standard Luik publiceerde dinsdag op zijn website een voorstel om overtredingen in het profvoetbal efficiënt en eerlijk te sanctioneren. De competitieleider stelt voor om fouten op basis van videobeelden te laten beoordelen door internationale bedrijven, gespecialiserd in sportanalyse, zoals Amisco of Instat.

"Zij kennen de clubs en de spelers niet, wat de objectiviteit alleen maar ten goede komt", stelt Standard. De beoordeling zou dan gebeuren op basis van een tabel met type-fouten. "Net zoals men voor de kwaliteitscontrole in fabrieken foto's heeft hangen van welke defecten net wel en net niet toelaatbaar zijn bij de keuring van producten, dienen er video's uitgezocht te worden die typerend zijn voor een bepaalde strafmaat. Die bepaling kan gebeuren door het huidige bondsorgaan. De analisten van Amisco of Instat bepalen enkel met welk videobeeld de gemaakte fout het best overeenstemt."

Standard wil ook nog dat de regel dat fouten die al beoordeeld werden door de scheidsrechter, niet meer kunnen worden bestraft, afgeschaft wordt en dat het misleiden van de scheidsrechter (schwalbes, kaarten aannaaien) zwaarder gesanctioneerd wordt. Ook moet de voetbalbond een systeem uitwerken dat rekening houdt met het aantal gemaakte fouten (van een bepaald type) in het verleden. Een verhoging van de sanctie dient gelinkt te zijn aan de antecedenten van de betrokken speler.

Beroep blijft mogelijk. "Echter, indien een beroepsorgaan op een half jaar tijd meer dan twintig procent van de sancties zou herzien, worden er nieuwe leden aangeduid", besluit Standard.

Met het voorstel wil Standard de spelers beschermen. "Want sommige spelers hebben een marktwaarde van miljoenen euro's. Het ligt voor de hand dat als andere spelers zulke spelers straffeloos tot een waarde van nul kunnen herleiden, dure spelers niet meer in België zullen spelen, maar in een competitie, waar ze wel beschermd worden door een behoorlijke regelgeving."

Eind vorig jaar besloot Standard naar de burgerlijke rechtbank te stappen om een procedure in te stellen tegen Bjorn Ruytinx en Oud-Heverlee Leuven. De kapitein van OHL was op 8 december zwaar doorgegaan op de enkel van Mehdi Carcela in de competitiematch tegen Standard. Voor de overtreding zelf kon Ruytinx niet meer bestraft worden, omdat de scheidsrechter geel had getrokken en de fase dus beoordeeld had. Standard eiste een vergoeding van 1,65 miljoen euro voor geleden schade, maar zette de procedure voorlopig stop, nadat de Pro League beloofde een "werkgroep tegen zware tackles" op te richten.