Dreigend tekort aan scheidsrechters

Het aantal scheidsrechters in Vlaanderen is in vijf jaar tijd met twaalf procent gedaald. In het seizoen 2005-2006 telde Vlaanderen nog 4225 scheidsrechters, in 2010-2011 waren dat er nog maar 3773. De daling is te wijten aan de toenemende agressie op het voetbalveld. Veel jonge scheidsrechters haken al na een paar wedstrijden af. Zo dreigt er stilaan een tekort: veel jeudgdwedstrijden moeten het nu al zonder scheidsrechter doen.