Vlaamse dopingstrijd is doodziek

Het budget voor dopingbestrijding in Vlaanderen is te laag, de organisatie zit compleet fout en er heerst vooral amateurisme. Dat zegt Yves Defoort, jurist bij de Vlaamse antidopingorganisatie Nado en lid van het Europese overlegorgaan inzake dopingbestrijding, in een interview met De Standaard. 

Volgens Defoort holt Vlaanderen al meer dan tien jaar achter de feiten aan. In een goede antidopingorganisatie ligt de nadruk op het vermijden van dopinggebruik en overtredingen door een goede preventie en educatie in zowel elitesport als recreatieve sport.” "En nog belangrijker: op basis van een wetenschappelijke en gestructureerde aanpak moeten gerichte controles op elitesporters worden gepland." 

Defoort klaagt ook de logge bureaucratische structuur aan van de Nado en het feit dat de minister regels vastlegt die via verschillende stappen in de hiërarchie tot bij het personeel komen. Zo zijn oplossingen al vaak achterhaald wanneer ze er komen. Hij kaartte de problemen al aan bij minister van Sport Philippe Muyters (N-VA), maar kreeg geen gehoor.

Alles valt of staat met 1 arts
Bovendien kan de coördinerende controlearts Hans Cooman volgens Defoort doen wat hij wil. "Mocht hij van slechte wil zijn, dan kan het helemaal mislopen. Je kan stellen: de Vlaamse dopingcontroles staan of vallen met Cooman." Defoort ziet maar één oplossing voor de problemen: volledige transparantie, luisteren naar de mensen op het terrein en externe experts en een meerjarenplan opstellen.