Wisselmeerderheid keurt resolutie VN-Migratiepact goed, N-VA stemt tegen

De wisselmeerderheid in de Kamercommissie keurt de resolutie rond het VN-Migratiepact goed. N-VA stemde tegen het pact, de PS heeft zich onthouden, het Vlaams Belang is ook tegen het pact, maar heeft geen stemrecht.

N-VA bleef de hele dag volhouden dat her tegen het pact gekant was en heeft dan ook tegen een resolutie gestemd die zich achter de VN-tekst schaart. De Roover zei dat een resolutie de regering niet bindt. Hij vindt het goed dat het debat in de Kamer gevoerd wordt en dat zo de standpunten van de verschillende partijen duidelijk worden. "De publieke opinie kan niet genoeg geïnformeerd zijn", aldus De Roover. Als premier Charles Michel in de huidige omstandigheden naar Marrakesh trekt, is hij niet gedekt door de regering, zegt De Roover wel nog.

Maar blijft N-VA dan in de regering? "Waarom zouden we eruit stappen? Ik zie geen goede reden om eruit te stappen. We zijn goed bezig!", besluit De Roover.

(Lees verder onder het interview met Peter De Roover)

N-VA stemt definitief tegen het pact
"Met de N-VA in de regering zal België dit pact niet goedkeuren in Marrakesh, noch in New York, (...) want de N-VA plooit niet wanneer het gaat over de fundamenten van de soevereiniteit en de democratie. En die plooit niet wanneer het erover gaat de ruimte af te bakenen en ervoor te zorgen dat de ruimte blijft voor het beschermen van grenzen. Want dat is de kern van nationale soevereiniteit en ik ben er vast van overtuigd dat een brede groep in de bevolking het belang daarvan onderschrijft. En het zal u niet verbazen dat ik alleen tot de conclusie kan komen dat wij deze resolutie niet eens gaan amenderen, wij gaan er gewoon tegenstemmen", benadrukt De Roover deze namiddag vallen in de Kamer.

(Lees verder onder de video)

Consequenties dragen
Maar wat denken de coalitiepartners daarvan? "N-VA moet weten hoe ze gaan stemmen en moet daar de consequenties van dragen", zegt vice-premier Kris Peeters (CD&V) aan VTM NIEUWS. Zijn partij steunt het VN-migratiepact, net als meerderheidspartners MR en Open Vld. Enkel N-VA is binnen de regering gekant tegen het pact.

(Lees verder onder het interview met Kris Peeters)

Uitstel
Normaal begon de commissie om 10 uur maar die werd drie kwartier uur uitgesteld omdat de meerderheid, zonder N-VA, nog werkte aan amendementen voor de resoluties die voorliggen. Een amendement is een voorstel uitgaande van de regering of van een parlementslid om een hangend wetsontwerp, wetsvoorstel of voorstel van resolutie te wijzigen. Regeringspartij N-VA is mordicus tegen het pact en zal dus tegen stemmen. De andere regeringspartijen en een groot aantal oppositiepartijen steunen het pact dan weer wel en zullen waarschijnlijk voor stemmen.

Michel gaat naar Marrakesh
Premier Michel gaat in elk geval hoe dan ook naar Marrakesh. Hij zal het standpunt van het parlement innemen, maar hij zal ook zeggen dat er binnen zijn regering een meerderheid voor het pact is. Hoe het daarna verder moet, is de grote vraag. Ook voor premier Michel is dit momenteel een nieuwe situatie. Op de vraag of ons land vanavond nog een regering heeft, geeft premier Michel het antwoord dat niemand bang moet zijn voor de democratie. "Er is vandaag een debat in het parlement, niemand moet bang zijn voor de democratie, we moeten een sereen debat, hoop ik, voeren in het parlement", zegt hij aan VTM NIEUWS.