Vlaams Belang: "Francken is te laks"

"Ons land, onze mensen en onze toekomst. Dat is waar het de komende jaren over gaat." Zo besloot Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken zijn nieuwjaarstoespraak in Baasrode. "Wij moeten Vlaamse identiteit en veiligheid niet uitroepen tot een verkiezingsthema. Veiligheid én identiteit zitten in het DNA van onze partij", sneerde hij. De andere partijen roepen deze thema's uit tot verkiezingsthema's, Vlaams Belang wil er beleidsthema's van maken.

Centraal in zijn toespraak stond de immigratiekwestie. Voor Van Grieken is er een groot verschil tussen de "Theo-rie" en "Theo-praktijk", verwijzend naar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). "Er gaapt immers een immense kloof tussen wat Francken tweet en wat zijn beleid is", aldus de Vlaams Belangvoorzitter. "Vlaams Belang verwerpt het linkse model van open grenzen en een open sociale zekerheid omdat het onbetaalbaar is. En het verwerpt het N-VA-model van feitelijke open grenzen met besparingen op de kap van onze ouderen, zwakkeren en hulpbehoeftigen omdat dat onaanvaardbaar is."

 Voor hem is het "ronduit wrang de N-VA te horen pleiten voor nog meer besparingen in de sociale zekerheid, voor besparingen op onze mensen, terwijl de immigratiedeur wagenwijd blijft open staan".

“Triest schouwspel met slechte acteurs”
Voor Van Grieken was de rel rond de Soedanese vluchtelingen "een triest schouwspel met slechte acteurs". "Terwijl sp.a en Groen van leer trokken tegen een strenger immigratiebeleid, deden Open Vld en CD&V hun uiterste best om aan te tonen dat er hiervan geen sprake was, terwijl N-VA geen enkele moeite deed om de cijfers te weerleggen."

Hij wees er ook op dat slechts 1,8 procent van de opgepakte illegale vreemdelingen wordt uitgewezen. "Het geweld op de snelwegparking is voor 100 procent de verantwoordelijkheid van de regering", fulmineerde Van Grieken.

Vernietigend beeld
Kamerfractieleidster en ondervoorzitster Barbara Pas schetste een vernietigend beeld van het federale beleid, waarbij de N-VA zijn verkiezingsbeloften heeft ingeslikt. Ze verwees naar de praktijktests bij de werkgevers, het Arco-dossier waarvoor geen belastinggeld zou gebruikt worden, het strafuitvoeringsbeleid dat een 'strafkwijtscheldingsbeleid' geworden is, de onderzoekscommissie Aanslagen waar in het eindverslag de ware oorzaken - islam en massa-immigratie - compleet genegeerd werden.

"Het draagvlak voor onafhankelijkheid dat wij zorgvuldig aan het opbouwen waren, heeft N-VA vakkundig weggeblazen. De N-VA heeft het Vlaams nationalisme jaren achteruit geslagen. Ik weet het, we moeten van ver terugkomen, maar we zullen ook terugkomen!", zei Pas strijdvaardig.