Toch nog geen Vlaamse regering: onderhandelaars uit elkaar zonder akkoord

Er komt nog geen witte rook uit de schouw van het Martelaarsplein. De toponderhandelaars van N-VA, CD&V en Open Vld zijn rond drie uur ’s nachts zonder akkoord uit elkaar gegaan. Vanmiddag hervatten ze rond twaalf uur de gesprekken.

Bij het buitenkomen houden de meeste onderhandelaars zich op de vlakte en willen ze enkel bevestigen dat er goed gewerkt is en dat er morgen verder gepraat zal worden. “Er is stevig doorgewerkt in goede sfeer. Er zijn veel inhoudelijke knopen doorgehakt. Vrijdag (vandaag, red.) wordt verder aan de begroting gewerkt”, is in de entourage van formateur Jambon te horen. 

Laatste loodjes

Verschillende knopen zijn wel al doorgehakt, maar andere discussies, zoals over de verstrengde inburgering en de klimaatambities verliepen naar verluidt een stuk moeilijker. En zoals dat gaat met laatste loodjes, durven die al eens zwaar te wegen. Niks is bovendien helemaal zeker. Zo zou CD&V bijvoorbeeld het behoud van de provincies hebben binnengehaald, maar een onderhandelaar waarschuwt meteen: “Er is maar een akkoord als er een akkoord is over alles. Op dit ogenblik is er over niets een akkoord”.

Begrotingsknoop

Een van de belangrijkste en moeilijkste knopen blijft de begroting. Hoeveel geld kan er gaan naar nieuwe investeringen en plannen en tegen wanneer moet de begroting in evenwicht zijn? Stelt de regering dat begrotingsevenwicht uit naar 2024 of wil men sneller uit de rode cijfers? En zo ja, worden er dan naast de Oosterweelverbinding andere grote investeringen buiten de begrotingsdoelstelling gehouden?

Nieuwe poging

Vanmiddag komen de onderhandelaars opnieuw samen, en proberen ze om dit keer wél tot de finish te raken.