Stapt Michel vandaag naar de koning? "Kans van 9 op 10"

“Ik stap niet naar de koning”, verklaarde premier Charles Michel. Maar de kans is zeer groot dat hij dat wél gaat moeten doen. Dat zegt professor politicologie Dave Sinardet (VUB). Nadat N-VA door de premier richting uitgang is geduwd, verwacht hij dat de regering vandaag valt. “Heel waarschijnlijk komt N-VA vandaag naar buiten met een verklaring. Ze kunnen dat voor tien uur doen of wachten tot na de stemming in het parlement.”

Om tien uur staat immers de goedkeuring van twee resoluties bij het migratiepact op de agenda in de commissie Buitenlandse Zaken van het parlement, legt Sinardet uit. “Gisterenavond zette premier Michel de N-VA schaakmat toen hij bekend maakte dat hij het parlement laat stemmen over wat er moet gebeuren in Marrakesh. Die zet heeft technisch niet noodzakelijk repercussies. De regering kan overleven, als N-VA zich bij voorbeeld neer zou leggen bij het feit dat Michel het akkoord van België in Marrakesh bevestigt. De N-VA had op voorhand al aangekondigd dat er geen regering meer is, als men het VN-migratiepact met een wisselmeerderheid zou goedkeuren.”

Zwarte Pietenspel
Dus verwacht Sinardet dat de partij die de stekker er niét wou uittrekken, dat vandaag alsnog gaat doen. “N-VA zal daarbij nog wel het Zwarte Pietenspel spelen. Ze zullen wijzen op een breuk in het vertrouwen tussen de coalitiepartners, na de mededeling van Michel. En benadrukken dat het niet hun fout is.”

9 kansen op 10
Waarna Michel naar de koning kan om het ontslag van regering aan te bieden. “Negen kansen op tien gebeurt dat vandaag al”, denkt Sinardet. “Dat wil niet automatisch zeggen dat we eind januari, begin februari vervroegd naar de stembus moeten. In mei zijn er immers ook regionale en Europese verkiezingen. In volle kiescampagne ook nog eens coalitiegesprekken voeren, zal men liever vermijden. Dus zal men proberen dat half jaar te overbruggen. Om te beginnen kan de koning tijd winnen door het ontslag van de regering in beraad te houden.”

Over een Zwarte Pietenspel gesproken: Bart De Wever verloor zijn gevoel voor humor niet en zette deze foto op zijn Instagrampagina: “Op de vergadering in Brussel hebben ze mij de Zwarte Piet gegeven... dat kan maar smaken.”

N-VA kan nog meedoen
Volgens Sinardet is het zelfs niet zeker dat N-VA uit de regering verdwijnt. “Nadat ze voor hun achterban de harde kaart hebben getrokken in het migratiepact, zou de partij zich toch weer kunnen opwerpen als een bestuurspartij die zijn verantwoordelijkheid opneemt. Van zijn kant heeft premier Michel aan Wallonië laten zien dat hij niet de handpop is van Bart De Wever. Hij zou Michel I kunnen laten overgaan in Michel II, een regering van lopende zaken die de verkiezingen voorbereidt. Het volstaat dat de voorzitters van MR, N-VA, CD&V en Open Vld daarover een akkoord bereiken. N-VA zou dan mee op de winkel kunnen letten, en vooral: mee kunnen beslissen welke grondwetsartikelen voor herziening vatbaar verklaard worden voor de ontbinding van het parlement.”

Vraag is of de andere partijen dit zullen gunnen aan N-VA, merkt Sinardet op. “Het zou de Vlaamsnationalisten de kans bieden om weer op een goed blaadje te komen bij VOKA, het VBO en de centrumkiezers die stabiliteit willen.”

Ontslag ministers
In dat scenario zullen de N-VA-ministers ontslag moeten nemen. “Om de pariteit tussen Nederlands- en Franstaligen te behouden, zouden de N-VA-ministers kunnen vervangen worden door ministers van CD&V en Open Vld. Maar dan is Michel II een minderheidsregering, die dossier per dossier een meerderheid moet zoeken in de Kamer. Dat wordt problematisch, want de begroting voor volgend jaar is nog niet goedgekeurd. Ook dat probleem is op te lossen, door een andere Vlaamse partij tot de regering te laten toetreden. Maar dan moet een oppositiepartij Michel willen depanneren en dat is op zes maanden voor de verkiezingen totaal ondenkbaar.”

Het blijft koffiedik kijken welk van die scenario’s zich zal afspelen. “Ik denk zelfs niet dat de hoofdrolspelers al precies voor ogen hebben welke kaart ze moeten trekken”, besluit Sinardet.

Bekijk ook: