Sp.a: “N-VA zal wellicht niet over de lat kunnen die we vanavond leggen”

Sp.a-voorzitter John Crombez roept vanavond de raad van voorzitters en secretarissen van alle afdelingen bijeen. Ook de parlementsleden zijn vertegenwoordigd. Crombez zal er toelichting geven bij de gesprekken die hij al heeft gehad met informateur Bart De Wever (N-VA). Daarna krijgt de zaal het woord.

De socialisten willen het vanavond onder meer over mobiliteit hebben. Sp.a wil een shift van de auto naar het openbaar vervoer door het aanbod gevoelig uit te breiden, zelfs met nachtbussen. Er moet fors worden geïnvesteerd in De Lijn, valt te horen. N-VA-minister Ben Weyts heeft in de afgelopen legislatuur net een belangrijke hervorming doorgevoerd bij Vlaamse vervoersmaatschappij. Die heeft niet langer de opdracht elke Vlaming te bedienen op wandelafstand.

Een tweede belangrijk punt voor sp.a zijn de sociale maatregelen. De partij wil de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg volledig weg en vraagt daarvoor een miljardeninjectie in de sector. Ook kinderopvang en rusthuizen moeten beter worden gefinancierd, omdat ze stilaan mensen in armoede duwen.

Ten derde willen de socialisten een ambitieus plan rond klimaat.

Kleur bekennen 
“Vanavond wordt de prijs bepaald die moet worden betaald om sp.a te overtuigen”, zegt Conner Rousseau, Vlaams fractieleider van sp.a. “Die prijs zal hoog zijn. Het is niet aan ons om in een regering te stappen. En als we het wel doen, zal het met zodanig rode en groene maatregelen zijn, dat ik het vrij onwaarschijnlijk acht dat N-VA daarin zal meegaan.”

Vlaams Parlementslid Bruno Tobback is stilaan de grootste spreekbuis van het nee-kamp in de partij, maar ook Parlementslid Kurt De Loor ziet zijn partij niet in de regering stappen. “We hebben dat mandaat niet gekregen van de kiezer”, zegt hij. “Ook niet voor de federale regering overigens, alle inspanningen van Johan Vande Lanotte ten spijt.”

Her en der wordt gefluisterd dat de huidige tweestrijd binnen sp.a het gevolg is van de nakende voorzittersverkiezingen in het najaar. Er zou een kamp rond Crombez en een kamp rond de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani worden gevormd. Het eerste vóór regeringsdeelname, het tweede tegen. “Mocht dat zo zijn, zou ik dat jammer vinden”, zegt De Loor. “Maar ik vind wel dat het de zaken vooruit zou helpen als Crombez kleur zou bekennen en duidelijk zou maken of hij al dan niet nog kandidaat is.”

“Rechtse coalitie met N-VA en Open Vld kan echt niet”
Net als stadsgenoot Bruno Tobback, kant ook Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) zich vierkant tegen de toetreding van sp.a tot een Bourgondische coalitie met N-VA en Open Vld. “Ik zie niet in hoe we als partij in een dergelijke coalitie een belangrijke rol zouden kunnen spelen en ons programma realiseren”, aldus Ridouani.

“Ik herhaal dat ik voorstander ben van een progressief Vlaams beleid dat opnieuw meer investeert in voorzieningen zoals onderwijs, welzijn en zorg. Ik wil daarenboven een overheid die maximaal inzet op verbondenheid en samenhorigheid en niet mensen tegen mekaar opzet. Ik zie niet in hoe we met dergelijke uitgangspunten een coalitie zouden kunnen vormen met N-VA en Open Vld”, aldus Ridouani.

Wat N-VA betreft, wijst Ridouani op het feit dat deze partij zoals in het verleden verder wil besparen op voorzieningen. “Het is bovendien een partij die continu mensen tegen mekaar opzet en nog steeds met Vlaams Belang onderhandelt over de Vlaamse regeringsvorming. Ook Open Vld wil minder overheid. Ik heb op zich echter minder principiële bezwaren tegen een samengaan met Open Vld dan met N-VA, maar toetreding tot een rechtse coalitie met zowel N-VA als Open Vld kan echt niet”, aldus Ridouani. 

“Theo Francken en sp.a niet in één regering”
Louis Tobback (sp.a) is van oordeel dat er in de volgende federale regering geen plaats is voor Theo Francken op asiel en migratie. “Het zou een hypotheek zijn op een toekomstige regering. Dat zal dan in ieder geval een regering zijn zonder de PS, of de groenen, of wij”, aldus Tobback in een gesprek met ROBtv dat woensdagavond uitgezonden wordt.

Volgens Louis Tobback mag sp.a enkel met de N-VA in zee gaan “als de partij er tijdens de onderhandelingen in slaagt Bart De Wever drie kwart van zijn standpunten te doen verloochenen”. “In mijn ogen is dat zeer onwaarschijnlijk. Als je daar echter niet in slaagt, moet je geen coalitie vormen met N-VA”, aldus Tobback.

Zonder een onverwachte, nieuwe bankencrisis zal de vorming van een federale regering volgens Tobback nog heel lang aanslepen. “Dat gaat dan eindigen in een of andere communautaire ronde die resulteert in een staatshervorming waarvan De Wever zal zeggen dat het confederalisme mag genoemd worden, maar de anderen dat zullen betwisten.”