Sander Loones legt eed af als minister van Defensie

N-VA'er Sander Loones heeft vandaag bij koning Filip de eed afgelegd als minister van Defensie en Ambtenarenzaken. Loones vervangt Steven Vandeput, die burgemeester van Hasselt wordt.

Sander Loones zetelt sinds 2014 in het Europees parlement en is ondervoorzitter van N-VA. Daarvoor was de West-Vlaming al aan de slag bij de N-VA-studiedienst, waar hij vijf jaar geleden nauw betrokken was bij de federale regeringsonderhandelingen.

De 39-jarige Loones volgt in die functie zijn partijgenoot Steven Vandeput op, die na nieuwjaar burgemeester van Hasselt wordt. Ook premier Charles Michel was voor de eedaflegging naar het Paleis in Brussel afgezakt.